[-]
مهمان محترم به این انجمن خوش آمدید!
ورود به انجمنثبت نام در انجمن
زمان کنونی: پنجشنبه 27 تير 1398, 4:06 قبل‏ازظهر
نام کاربری:
کلمه عبور:

راهنمای تگ ها (كد هاي مورد نياز)
نوع تگ ها و نمونه خروجی را در زیر هریک از تگ ها مشاهده می کنید.


[b]متن کلفت[/b]

   متن کلفت

[i]متن ایتالیک[/i]

   متن ایتالیک

[u]متن زیر خط دار[/u]

   متن زیر خط دار


[url]لینک[/url]

   http://farsweb.ir

[url=http://farsweb.ir/]http://farsweb.ir[/url]

   http://farsweb.ir

[email]nickname@yahoo.com [/email]
   nickname@yahoo.com

[email=modir@yahoo.com ]ایمیل به مدیر[/email]

   ایمیل به مدیر

[email=modir@yahoo.com ?subject=spam]ایمیل با موضوع به مدیر[/email]

   ایمیل با موضوع به مدیر


[quote]نقل و قول عادي[/quote]

   نقل و قول عادي


[quote=نقل و قول با نام نقل و قول شونده[كاربر انجمن[/quote]

   كاربر انجمن نوشته است:
   نقل و قول با نام نقل و قول شونده

[code]HTML خروجی کد مانند[/code]

   HTML خروجی کد مانند


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]متن قرمز[/color]

   متن قرمز

[size=3]اندازه متن[/size]

   اندازه متن

[font=Tahoma]نوع فونت[/font]

   نوع فونت


[align=center]قرارگیری در وسط[/align]
قرارگیری در وسط

[align=right]قرار گیری در راست[/align]
قرار گیری در راست
ليست عادي :


[list]
[*]گزینه 1
[*]گزینه 2
[*]گزینه 3
[/list]


  • گزینه 1
  • گزینه 2
  • گزینه 3
ليست شمارشي :


[list=1]
[*]گزینه 1
[*]گزینه 2
[*]گزینه 3
[/list]


  1. گزینه 1
  2. گزینه 2
  3. گزینه 3
ليست حروفي :


[list=a]
[*]گزینه 1
[*]گزینه 2
[*]گزینه 3
[/list]


  1. گزینه 1
  2. گزینه 2
  3. گزینه 3